Kristjan Otsmann
ja Tiina Saar-Veelmaa esitlevad:

Uue ajastu sisekoolitaja meistriklass

Avalik koolitus: 29.-30. aprillil Tallinnas, registreeru koolitusele

Maht: 16 ak

Sisekoolitaja koolitus on mõeldud kõigile, kel on vaja ja kes tahavad viia läbi sisekoolitusi, kliendikoolitusi, partnerikoolitusi või infopäevi.

Sisekoolitaja koolitusel osaleja saab teadmisi, kuidas töös omandatud teadmised haaravaks koolituseks disainida: kuidas kujundada koolituse protsess selliseks, et see kaasaks tema koolitustel osalejate intellektuaalsust, emotsionaalsust ja füüsist ning viiks õppimise sel moel sügavamale tasemele.

Meie koolitusel õppija saab teada, millised on tema tugevused ja tema mojo koolitajana ning millised küljed vajaksid lihvimist. Ta õpib, kuidas ehitada koolitus üles terviklikult ettevalmistusest järelanalüüsini ning kuidas viia koolitus tulemuslikult läbi, kaasates sellesse kõiki osalejaid. Kuigi koolituse fookuses ei ole hääle ning esinemisoskuste treening, saab osaleja nippe ja töövõtteid, kuidas olla esinejana mõjusam, millist kehakeelt, milliseid näiteid ja milliseid koolitustehnilisi võtteid kasutada auditooriumi kaasamiseks. Lisaks saab ta teadmisi, kuidas kaasata erinevas vanuses ja erineva taustaga õppureid.

Koolitusel osaleja teadvustab koolitaja rolli kui osa oma professionaalsest tervikust ja oskab seeläbi tugevdada eneseteostust ja karjäärivõimalusi tervikuna.

Organisatsiooni ja selle juhi kasu koolitusest: tänu sise- ja kliendikoolituse oskustele arendamisele suureneb oma ala professionaalide motivatsioon ja konkurentsivõime valdkonnas, nende töö rikastub ja pühendumine suureneb. Lisaks sellele tagab sisekoolitaja oskuste arendamine organisatsioonis teadmiste ja oskuste leviku ning aitab sellel areneda tervikuna läbipaistvaks ning õppivaks organisatsiooniks.

Koolituse teemad:

I päev, I sessioon  :  Ettevalmistus

 • Sissejuhatus teemasse ja soojendus, sh seinauuringus osalemine
 • Sotsiomeetria valdkonna, kogemuse ja loominguliste kategooriate alusel ehk enda ja üksteisega tuttavaks saamine.
 • Tellimus kuldkalale: Milliseid koolitajaoskusi telliksin endale, kui elaksin piirideta maailmas.
 • Interaktiivne loeng: väljakutsed, mida esitab koolitajale uus ajajärk ja erinevad generatsioonid. Näited.

I päev, II sessioon: Koolitaja enesedisain

 • Enesereflektsioon koolitajana: audit asjadest, mis on juba olemas ja mis vajaksid arendamist või lihvimist teekonnal uue ajastu sise- ja/või kliendikoolitajaks;
 • Sise- ja kliendikoolitaja rolli disain ja tasakaal skaalal: töö nauditavad osad, neutraalsed aspektid ja häirivad asjaolud. Häirivate asjaoludega toimetuleku strateegiad.
 • Loo jutustamise kunst, ehk Spontaanse loojutustamise mudel Alexander MacKenzie alusel ja nn õpetlike lugude jutustamise praktikas.

I päev, III sessioon: Koolituse teekonna disain ja koolitaja mojo

 • Koolituse teekonna disainimine kasutajakogemuse prisma kaudu ja tema kingades olles. Viis sammu selleks.
 • Koolitaja mojo arendamine, sh lihtsad nipid, kuidas panna ennast särama.

II päev, IV sessioon: Koolituse elluviimine

 • Info edastamise kunst esitlusprogrammide kasutamisest joonistamise ja interaktiivsete meetoditeni.
 • Kaasavad koolitusmeetodid, sh sotsiomeetria, harjutused, 6 D tuleviku disain jms (teeme suure osa harjutustest – soojendavad, energiseerivad, teemasse viivad, uut teadmist soodustavad, infot omavahel jagavad ja edasi arendavad, toimunut kokkuvõtvad jm harjutused – kohapeal läbi ja anname koos juhendite ja kirjeldustega osalejale kaasa).
 • Hübriid- ja kaugkoolituse iseärasused. Tähelepanu hoidmise võtted ja interaktiivsete harjutuste kasutamine kaugkoolitusel.

II päev, V sessioon: Koolitusel tekkivate väljakutsete lahendamine ja tagasiside

 • Tasakaal: arutlev, emotsionaalne ja kehaline õppimine.
 • Probleemid ja lahendused: kuidas krõbedamate ja tasasemate tüüpidega hakkama saada, kuidas kriitikud end armastama panna, mida teha vastandujatega. Kuidas juhtida inimeste energiat ja tähelepanu.
 • Kuidas küsida edasisidet tüütu küsitluseta ning muuta koolitus kasutatavaks ja kasulikuks juba järgmisest päevast.
 • Koolitusele järgneb igale osalejale arenguülesanne, mis aitab koolitusel õpitut rakendada tulemuslikumalt igapäevatöösse ning olla saadud teadmiste, oskuste ja kogemuste kaustamisel järjekindel.

Koolitusel osalemine maksab ühele inimesele 490 € + km, kui registreerud enne 31. märtsi. Alates 1. aprillist maksab osalemine 690 € + km. Kui ühest ettevõttest on vähemalt kaks osalejat, on hind 10% soodsam.

Registreeru koolitusele: fienta.com/sisekoolitaja-koolitus.

Küsi lisa või pea meiega aru sisekoolituse korraldamise üle: sisekoolitaja@selgepilt.ee.

Koolitusele mahub kuni 16 osalejat.

Koolitusel osalemisest loobumise tingimused

Inspireeriva kohtumiseni!