• Selge Pilt OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest.
  • Selge Pilt OÜ koostab koolituse õppekava vastavalt tellija sisendile, arvestades seejuures koolituse eesmärki, osalejate seniseid teadmisi ja kogemusi, teoreetilise ja praktiliste ülesannete osakaalu vajadust, grupi suurust jms.
  • Õppekava koostamisel lähtub Selge Pilt OÜ kliendi kaardistatud koolitusvajadusest või selgitab koos tellijaga välja koolitusvajaduse, mille alusel Selge Pilt OÜ koostab ja kooskõlastab kliendiga õppekava.
  • Koolitus viiakse läbi eelnevalt tellijaga kooskõlastatud õppekava alusel, tagamaks nii tellija ootustele kui ka koolitatavate vajadustele vastava programmi.
  • Eelneval kokkuleppel kliendiga viib Selge Pilt OÜ täienduskoolituse kohta läbi tagasisideküsitluse. Selle alusel saab analüüsida, kas ja milliste jätkukoolituste vastu koolitatavad huvi tunnevad või vajadust näevad.
  • Selge Pilt OÜ koolitaja on pikaaegse koolitaja ja arengutoetaja töö kogemusega isikliku ja meeskondliku tulemuslikuse asjatundja Kristjan Otsmann, kelle ekspertteadmised teeb temast hinnatud koolitaja. Tänu mitmekülgsele kogemustepagasile ja aastatepikkusele koolitajatööle ning pidevale enesetäiendusele oskab ta toetada koolitatavate õppimist ja enesearendust.