Selge Pilt viib läbi peale ajajuhtimise, projektijuhtimise ja koosolekute ka teisi koolitusi:

  • Uus Kurss: meeskonnatöö rollide selgitamine, meeskonna väärtuste loomine ja kommunikeerimine, usalduse suurendamine, meeskonnatöö parandamine
  • Tõhus e-suhtlus: ettevõtte e-suhtluse parandamine ja tõhusamaks muutmine
  • Hea tava: ajurünnak ettevõtte sise- ja/või väliskommunikatsiooni parandamiseks, tõhusamate nõupidamiste läbiviimiseks, aja- ja/või projektijuhtimise efektiivsemaks muutmiseks.
  • Avalik esinemine: sisuka ja tulemusliku esitluse koostamine ja sellega esinemine