“Tempo oli hea. Palju uusi ja huvitavaid ideid.”

Ants Noot, Põllumajandusministeeriumi asekantsler

“Mulle meeldis hästi läbimõeldud koolituse plaan ja ajast kinni pidamine. Samuti koolituse eesmärgi täitmine ja meie soovidele väga täpselt reageerimine.”

Katrin Kaarma, Tööinspektsiooni peadirektor

“Meeldis, et kohe pabermaterjalide kõrval oli võimalk ise Outlookis järele proovida ja vajalikke seadistusi muuta, lisada ja ära võtta. Koolituselt sain mitmeid ideid, kuidas tööasju korraldada, st selgitada välja oma osalus erinevates projektides ja seepeale vaadata üle konkreetsed projektiplaanid või need algatada.”

Marit Mardi, personaalpanganduse osakonna juht, Nordea Pank

“Kursuste tulemusena olen saanud oma tööpäevad tunduvalt lühemaks ja seda just mõtteviisi muutes, veel rohkem delegeerides, aja leidmises olla iseendaga ja paremini lahti mõtestada ja planeerida oma tegevusi.”

Hannes Soonsein, juhatuse liige, Stik-Elekter

“Ei mingit teooria-jama! Sain koolituselt midagi, mida saan juba homme tööle rakendada.”

Taavi Tani, serverite ja võrgu üksuse juht, BIGBANK

Sisekoolitused

Arukas ajajuhtimine

Ajajuhtimise koolitus annab oskuse seada sihte ja prioriteete ning neist lähtuvalt hoolimata ootamatustest järjekindlalt tegutseda.

Ajajuhtimine Outlookiga

Õpid koolitusel oma arvutiga, kuidas hallata tulemuslikult sisenevat infot ning kasutada Outlooki nutikalt oma töö kavandamisel.

Kaasav projektijuhtimine

Projektijuhtimise meistriklassis kasutab iga osaleja õppimiseks mõnda oma pärisprojekti, et omandada projektijuhiks olemise põhioskused.

Tulemuslikud kohtumised

Koolitusel õpime ja harjutame, kuidas püüda ja hoida kohtumisel osalejate tähelepanu, visualiseerida kohtumise sisu ning järjekindlalt tüürida kohtumist soovitud tulemuse poole.

Efektiivsed koosolekud

Koolitusel leiate, kuidas koosolekuid tõhusamalt ette valmistada ning neid efektiivsemalt ja tulemuslikumalt läbi viia, säästes enda ja teiste osalejate kallist aega.

PRINCE2® projektijuhtimine

PRINCE2® professionaalselt projektijuhtimise koolituse läbimine võimaldab Sul töötada tulemusliku projektijuhina era- ja avalikus sektoris kõikjal maailmas.

Parem meeskond

Uutele meeskondadele mõeldud kaasahaaraval tiimikoolitusel panete koos paika oma ühise sihi, jagate rollid ning leiate, kuidas sujuvas koostöös täita oma meeskonna eesmärke.

Kaasahaarav koolitaja

Kolmepäevases meistriklassis õpid põhjalikult, kuidas koolitada täiskasvanuid lähtuvalt koolituse tellija ja osalejate vajadustest sama tulemuslikult ja kaasahaaravalt kui Kristjan Otsmann.

Coaching ja arengutugi

Arengutugi on mõeldud inimesele, kes soovib muutuda tulemuslikumaks ja tõhusamaks ning tahab alustada sellel teel iseendast, kasutades Kristjan Otsmanni personaalset tuge ja teadmisi.

Avalikud koolitused

Ajaveeb