Koolituse aja muutmisel, koolituse tühistamisel või koolitusel osalemisest loobumisel…

  • …varem kui 30 päeva enne koolitust: sanktsioonid puuduvad.
  • …14-29 päeva enne koolitust: klient tasub 25% koolituse maksumusest.
  • …7-13 päeva enne koolitust: klient tasub 50% koolituse maksumusest.
  • …kuni 6 päeva enne koolitust või koolituse päeval: klient tasub 75% koolituse maksumusest.