Kui tihti juhtub, et Sinu ettevõtte/organisatsiooni inimesed ei saa asjadest sama moodi aru, sest puudub hea tava kokkulepe? See võib puudutada erinevaid valdkondi:

  • sise- ja/või väliskommunikatsioon
  • nõupidamiste läbiviimine
  • meeskondlik ajajuhtimine
  • projektijuhtimine

Lahendus

  • Kaardistame juhtidega muudatuse vajalikkuse ja soovitud muudatuse olemuse
  • Viime läbi ajurünnaku, et luua koos ideid, milliseid mängureegleid järgides üheskoos paremini edasi minna
  • Sõnastame koos vastava valdkonna hea tava, mis on aluseks edaspidisele koostööle

Mis on Sinu järgmine tegevus?