Postitused

Meie uue koolituse “Saak” eesmärk: lõpetada masu

Panime hea ametivenna ning suurepärase juhtide coachi Raimo Ülaverega (Mindsweeper) kokku kahepäevase koolitusprogrammi nimega Saak, mis kutsub esile ja viib läbi reaalse ning käegakatsutava muudatuse ettevõttes, organisatsioonis või osakonnas.

Meie tegevuse lõppsiht on selge: panustada omalt poolt parimal võimalikul moel masu lõpetamisse. Koolitusprogrammis on mõtet osaleda neil ettevõtetel ja organisatsioonidel, mis tahavad valmistuda eesootavaks tõusuks ning olla kindlad, et praegu tehtavate muudatuste saak ei jää tulemata ega korjamata.

Koolitusprogrammi tulemusena on igal võtmeisikul olemas konkreetne tegevuskava, mis on kalendrisse pandud nii, et nad viivad selle päriselt ka ellu. Aitame Raimoga peale kava koostamise seda coachingu abil ka teoks teha.

Lähemalt saad programmi uurida slaidishowst:

Kui Sul on huvi, kuidas saame Su ettevõtet või organisatsiooni täpsemalt aidata ning mida saame selleks teha, palun võta ühendust:

 • Kristjan Otsmann
  tel 502 9037
  kristjan-at-selgepilt.ee
 • Raimo Ülavere
  tel 5096485
  raimo-at-mindsweeper.ee

Korduma kippuvad küsimused: Kuidas kasutada EASi koolitusosakut

Panin kokku eelmisel nädalal EASis toimunud koolitusosaku infopäeval räägitust lähtuvalt koolitusosaku korduma kippuvad küsimused. Loodan, et koolitusosaku taotlejail on sellest infost kasu:

Mis on koolitusosak?

3. augustil alustas EAS mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud koolitusosakute taotluste vastuvõtmist. Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus tööalase täiendkoolituse ostmiseks, mille eesmärgiks on tõsta mikro- ja väikeettevõtete konkurentsivõimet läbi parema ligipääsu koolitusteenusele.

Koolitusosaku abil saavad FIEd, mikro- ja väikeettevõtted hankida koolitusteenust riiklikelt koolitusasutustelt ja koolitusfirmadelt, kes on kantud teenusepakkujate nimekirja (nende seas ka Selge Pilt, st Selge Pildi kõikidele koolitustele saab taotleda rahalist tuge koolitusosakust). Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni toetusesaaja kohta ning taotleda saab ainult kord 12 kuu jooksul.

Kuna toetust saab taotleda kord 12 kuu jooksul, tuleb ettevõtjal oma koolitusvajadused eelnevalt hoolikalt läbi mõelda.

Kas on oluline taotleda koolitusosakut täismahus?

Kui võimalik, siis kaardista oma või oma mikro- või väikeettevõtte koolitusvajadused ning taotle toetust täismahus, sest kui taotled väiksemas summas, siis nö ülejäänud summa eest täiendavat taotlust enne aasta möödumist esitada ei saa.

Kui suures mahus koolituse hinnast saab toetust taotleda?

Kuni 100% koolitusprogrammi abikõlbulikest kulutustest (kui koolituse arvel on toitlustamine, siis see tuleb maha arvata, sest pole abikõlbulik), aga mitte üle 15 000 krooni. Käibemaks pole abikõlbulik välja arvatud juhul, kui taotleja pole käibemaksukohuslane.

Kes siis ikkagi saab koolitusosakut taotleda?

FIE, mikro- või väikeettevõtja. Piirideks majandusaasta aruande põhjal töötajate arv, mis ei tohi olla üle 49, ning bilanss, mis peab jääma alla 10 miljoni euro. Kui ettevõte kuulub kontserni, siis käsitletakse kontserni tervikliku taotlejana, st kui väikeettevõte kuulub enam kui 49 töötaja või üle 10 miljoni eurose bilansimahuga kontserni, koolitustoetust taotleda ei saa. Ja loomulikult peab ettevõtte omakapital vastama äriseadustiku nõuetele. Ning maksuvõlga ka ei tohi olla.

Ettevõtte kõlbulikkus tuvastatakse viimase kahe täisaasta tegevuse põhjal. Kui tegemist on alustava ettevõttega, siis on üldjuhul eelduseks see, et ettevõte on tegutsenud min 3 kuud.

Koolitusosaku kaudu koolitusel osaleja peab olema taotlejaga lepingulises töösuhtes või taotleja juhatuse liige.

Milliseid dokumente on taotlemiseks vaja?

 • Taotlusvorm. Kui koolituse kuupäevad muutuvad või koolitusel osalevad inimesed vahetuvad, siis palun teavita sellest EASi.
 • Koolituspakkumised nimekirjas olevatelt koolitajatelt. Pakkumine peab kajastama koolituse teemat, sisu, eesmärki ja tulemust.
 • Bilanss ja kasumiaruanne, mis pole vanemad kui kolm kuud.

Kas võin minna koolitusele enne taotluse rahuldamist?

Jah, aga siis on tegemist sinu enda võetud riskiga, et taotlust ei pruugita rahuldada. Ning igal juhul pead olema taotluse esitanud enne koolitusel osalemist – tagantjärele ei saa juba toimunud koolitustele raha taotleda.

Kui kaua võtab menetlemine aega?

Kuni 10 tööpäeva, aga arvesta igaks juhuks puhverajaga, sest taotluste tulv kasvab üha.

Kuidas näeb välja taotluse menetlemise protseduur?

 • Infokeskus võtab taotluse vastu ning registreerib selle või palub täpsustada.
 • Konsultant vaatab taotluse sisuliselt üle.
 • EASi juhatus langetab otsuse.

Kuidas tõestan koolituse toimumist?

Üldjuhul piisab koolituse läbimist tõendavast tunnistusest, kuid EAS jätab endale õiguse teha pistelist osaluskontrolli koolitustel.

Kuidas toimub väljamakse?

Tavapärane tagantjärele finantseerimise skeem. Käid koolitusel ära, esitad lõpparuande koos kulu- ja maksedokumentidega ning seejärel mõne aja möödudes kannab rahandusministeerium raha üle abikõlbulike kulude ulatuses. Vahemakset koolituste vahel mitme koolituse puhul pole võimalik kasutada.

Millistes valdkondades tegutsevad ettevõtted ei saa koolitustoetust taotleda?

Kui ettevõtte põhitegevuseks on põllumajandus, jahindus, kalandus, alkoholi või tubaka tootmine, jae- või hulgikaubandus, finants, kindlustus, kinnisvara või hasartmängud, siis osakut taotleda ei saa.

Millised toetused saavad raha ja millised mitte?

Raha on tõenäolisem saada hästi läbimõeldud koolitusvajadust kajastava taotlusega, kus on näha, miks ettevõte soovib läbi viia nimelt neid koolitusi ning milline on nende koolituste mõju ettevõtte tegevusele. Heas taotluses on selgelt kirjas projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused.

Eriti hea taotlus kaasab kõiki ettevõtte töötajaid, mitte ainult juhti. Samuti tõstab taotluse kaalu see, kui see sisaldab erinevaid koolitusi. Vaata enne taotluse esitamist ka hindamiskriteeriumeid.

Raha on keerulisem saada nn copy-paste taotlusega, mille puhul on sisu üks-ühele kopeeritud mõne teise ettevõtte taotlusest.

Mida veel uurida enne taotlemist?

Igati kasuks tuleb teadmiste ja oskuste arendamise toetamise määrusega tutvumine.

Kas juba esitatud taotlust saab tagasi võtta?

Kui taotluses on väga palju vigu, siis erandkorras saab küll. Taotleja saab igal ajal esitada avalduse taotluse tagasi võtmiseks ja menetluse lõpetamiseks.

Aga kui olen taotlenud juba korra, aga pole raha saanud?

Sel juhul 12 kuu jooksul uuesti taotleda ei saa.

Kui pikalt EAS jätkab koolitustoetuse jagamisega?

Seda praegu ei tea. Praegu on kindel see, et programmi 2009. a maht on 5 miljonit krooni.

Kas koolitusosaku taotlemine võimaldab samal ajal osaleda koolitustoetuse programmis? Ja kas koolitustoetuse kasutajad võivad taotleda koolitusosakut?

Jah.

Kas koolitusosakut võib kasutada ka välismaal toimuval koolitusel osalemiseks?

Jah, aga reisikulud pole abikõlbulikud.

Kuidas koostada võimalikult edukas taotlus?

Kaalu hoolikalt, millist koolitust Su ettevõte vajab just praegu. Ning põhjenda seda koolitusvajadust selgelt ja asjalikult taotluses.

Ja kindlasti palun võta ühendust EASiga ja konsulteeri. Ja küsi ka koolitajalt nõu ja abi.

Suur tänu EASi ettevõtete võimekuse divisjoni vanemkonsultant Toomas Valgele info ülevaatamise ja parandamise-täiendamise eest!

Suurepärane Outlook 2003 töötuba Gustavsbergiga

Tegime koostöös Vain & Partneritega Gustavsberg Balticsiga (Eesti, Läti, Leedu + 2 inimest Soome esindusest) suurepärase Outlook 2003ga ajajuhtimise töötoa, mille tulemusena:

 • enamik osalejaid jäid koolitusega rahule ning ütlesid, et neil on sellest kasu;
 • 7 osalejat kümnest kasutavad nüüd Outlooki avalikku kalendrit ning meeskond töötab efektiivsema tervikuna;
 • meeskond leppis kokku ajajuhtimise heas tavas, mis aitab tulevikus paremini asjadest sama moodi aru saada.

Mida tegime ühe päevaga?

 • Häälestasime osalejate arvutites ühte moodi Outlooki.
 • Käisime läbi tervikliku enda ajas juhtimise protsessi, et aru saada, mida mingi asjaga peame konkreetselt pihta hakkama.
 • Võtsime kasutusele Outlooki avaliku kalendri.
 • Vaatasime väikeseid ajajuhtimise nippe ja trikke, et elu sujuks paremini.
 • Leppisime kokku ajajuhtimise hea tava, et meil oleks selge pilt, kuidas toime tulla ootamatustega, hoida prioriteete ning suhelda omavahel klaarilt.

Olen sarnast tööd teinud ka näiteks Nordea Panga jaepanganduse juhtidega ning nemadki on rahul. Kui tahad samasugust asja oma meeskonnale korraldada, palun võta minuga ühendust telefonil 5029037 või kirjutades kristjan-at-selgepilt.ee. Loomulikult ei pea selleks olema Outlook 2003 kasutaja – võime seda asja korraldada ka Outlook 2007, Google calendari või pabermärkmiku kasutajatele.

Sessioon: kuidas Autofocus teeb väikeseid imesid

Kiire sissejuhatus:

Klõpsa siia, et vaadata ekraaniviisorit

Küsimused-kommentaarid palun Twitterisse või kommentaaridesse. Aitäh!

Aruka ajajuhtimise koolitus EASi toetusega!

Kui oled FIE, mikro- või väikeettevõtja, siis saad nüüd taotleda EASist koolitusosaku toetust, et omafinantseeringuta osaleda Selge Pildi avalikul ajajuhtimise koolitusel või tellida oma meeskonnale ajajuhtimise või projektijuhtimise koolitus.

Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni projekti kohta ning finantseeritakse 100% abikõlbulikest kuludest. Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud toetust vahendab EAS, taotlusvormi saad täitmiseks tõmmata EASi veebist.

Peale taotlusvormi tuleb esitada koolituspakkumine (küsi Selgelt Pildilt koolituspakkumist!) ja kuni kolme kuu vanune bilanss ja kasumiaruanne.

Kui kirjutad taotlust, hoolitse selle eest, et see vastaks võimalikult hästi hindamiskriteeriumitele:

1) projekti kvaliteet (50% koondhindest), mille raames hinnatakse probleemipüstituse ning tegevusplaani kvaliteeti ja realistlikust;

2) projekti mõju vastavus meetme eesmärkidele (50% koondhindest), mille raames hinnatakse projekti mõju taotleja juhtimis- ja tööalaste teadmiste ning oskuste arendamisele.

Kui soovid korraldada aja- ja/või projektijuhtimiskoolitust ning vajad abi taotluse täitmisel, palun võta Kristjan Otsmanniga ühendust (tel 502 9037, e-post kristjan-at-selgepilt.ee). Annan endast parima, et saaksid nii koolitusest kui ka selle rahastamisest maksimaalselt kasu.

Mida 15 000 krooni eest saab?

Mida võiksid teha järgmisena?

Eesti esimene tweetcast teisipäeval: kuidas autofookus teeb ajajuhtimisel väikeseid imesid

Kas tahad teada, kuidas Mark Forsteri uuendatud Autofookus toimib? Ja soovid võita sellega aega ning olla tegusam?

Korraldan teisipäeval, 1. septembril kell 16.30-17.30 Eesti esimese tweetcast’i ehk maakeeli säutshäälingu saate (või on keegi enne teinud? kui nii, siis pln paranda mu teadmatusest tingit viga). Kui järgid mind Twitteris, siis sea end arvuti taha teisipäeval kell 16.30. Mis siis toimub?

 • Kiire webcast, mis tutvustab Autofookuse põhimõtteid
 • Küsimuste-vastuste otsesessioon Twitteris

Ettevalmistuseks palun tutvu paari mu varajasema postitusega:

Boonused säutshäälingu sessioonil osalejaile:

 • Kõigi vähegi asjaliku küsimuse esitajate vahel läheb loosi priipilet 9. septembri ajajuhtimise koolitusele, kus pöörame Autofookusele põhjalikku tähelepanu, kuid tegeleme ka teiste oluliste asjadega nagu ootamatustega toimetulek ning edasilükkamise vältimine. Sellelt koolituselt saad tervikliku ajajuhtimissüsteemi, mis aitab Sul tulevikus kokku hoida tunde, päevi ja kuid.
 • Kui Sa priipiletit ka ei võida, siis saad osaleda 9. septembri ajajuhtimise koolitusel soodushinnaga 1490 kr + km (tavahind 1790 kr + km). Soodustuse saamiseks küsi vaid asjalik küsimus säutshäälingusaate ajal.
 • Edaspidi toimuvad säutshäälingu saated ajajuhtimise teemadel iga kuu esimesel teisipäeval kell 16.30-17.30. Osaleda tasub kindlasti, sest mai lõpuni asjalike küsimuste küsijate ettevõtete, organisatsioonide, tiimide või misiganes koosluste vahel läheb loosi ühepäevane tasuta ajajuhtimise koolitus 12 inimesele. 1 asjalik küsimus = 1 hääl loosimisel. Pole paha? 🙂

Prioriteete pole olemas

Ma olen tüdinenud prioriteedijutust, mille kohaselt üks asi on olulisem kui teine. Lubage tsiteerida Mark Forsterit: “Prioriteet on jama”.

Mida Mark selle all mõtleb? Asi on lihtne: kas sa teed mingi asja teoks või ei tee. Ja tegelikult rohkem vahet pole. Prioriteet = tegevus, mille kavatsed teoks teha. Või kui vaadata üldisemalt, siis põhimõte, mida järgid. Seega – juhul, kui prioriteet isegi oleks olemas, muutub see ajas.

Sel nädalal kavatsen teoks teha: valmistada ette Nordea Panga kontorijuhtide, Cybernetica ning Keskkonnaameti koolitused, lõpetada üks ajakirjanikutööprojekt ning ülejäänud aja müüa oma sisekoolitusi ning 9. septembri avalikku ajajuhtimise koolitust (kui tunned kedagi, kes tunneb kedagi, kellel võiks mu 9. septembri koolitusest kasu olla, palun anna mulle teada – kohtade arv on piiratud). Need on asjad, mida teen. Ülejäänud asju lihtsalt ei tee – nii lihtne see ongi.

Näen üha sagedamini sedasama “prioriteediprobleemi” – inimesed kipuvad uppuma sadadesse ja tuhandeisse pisiasjusse, sest ei suuda valida, millega tegeleda ja millega mitte. Ole valivam: küsi endalt iga asja puhul, kas seda on tegelikult ka vaja teha, suurema asja puhul uuri selle delegeerimisvõimalusi ning ütle julgemalt endale ja teistele “ei”, kui tegevus on ebaoluline.

See on üks teema, mida käsitleme 9. septembri koolitusel põhjalikumalt. Nagu ka Mark Forsteri Autofookuse põhjalikum tutvustus (Eestis esimest korda live’is).

Tegime Nordea jaemüügiinimestega tublisti tööd

Neljapäeval ja reedel sättisime Nordea Panga jaemüügi poole juhtide ja keskastme juhtide ajajuhtimist paremaks ning koolitusest tõuseb loodetavasti tublisti kasu. Mida tegime?

 • Enamik inimesi tuli koolitusele oma sülearvutiga, milles MS Outlook 2003.
 • Võtsime läpparid lahti ning häälestasime vaikevaated.
 • Käisime läbi kogu ajajuhtimise protsessi ning nii mõndagi asja harjutasime Outlookiga, et paremini meelde jääks ning pärast koolitust oleks lihtsam oma tööelu korda sättida.
 • Arutasime üsna põhjalikult selle üle, millistes asjades oleks vaja kokku leppida, et efektiivsemalt tegutseda. Loodan, et nende arutelude põhjal valmib juba lähiajal Nordea jaepanganduse juhtide ajajuhtimise hea tava, mille järgimine aitab meeskonnal veelgi efektiivsemalt tööd teha.

Inimesed jäid koolitusega rahule. Mõned osalejate kommentaarid pärast koolitust:

„Meeldis dialoogi ja arutelu vorm ja väga praktiline „hands on“ lähenemine.“
Teet Parring, segmendijuhtimise osakonna juht, Nordea Pank

„Koolitus ületas ootused – nii materjali ülesehituse kui tempo osas. Super!“
Milja Peiker, telefonipanga juht, Nordea Pank

„Meeldis, et kohe pabermaterjalide kõrval oli võimalk ise Outlookis järele proovida ja vajalikke seadistusi muuta, lisada ja ära võtta. Sain nii mõnegi nipi ja soovituse, mida saan ise koolitades kasutada.“
Marit Mardi, personaalpanganduse osakonna juht, Nordea Pank

„Rakendan Outlooki kalendri ja taskid enda jaoks tööle süsteemseks info talletamiseks -> asi kirjas, aju puhkab! [Mulle meeldis koolitusel] Suurepäraselt vahetu suhtlus, loogiliselt lihtsad näpunäited, kuidas ennast natukenegi süstematiseeritumaks saada.“
Hendrik Rannamets, igapäevapanganduse tootejuht, Nordea Pank.

„Saan seada oma ülesanded ja ideed süsteemi ja seeläbi rahuliku südamega magada, kuna „kõik on kirjas!“ Ma ei unusta midagi.“
Reet Kivi, mass-marketing segmendijuht, Nordea Pank

„Väga praktiline, saab kohe kasutada. Väga suur pluss, et ühe ettevõtte töötajad [osalesid] -> [koolitus] leiab kandepinda ja [õpitu] elluviimine läheb kiiresti käima.“
Reelika Areng, projektijuht, Nordea Pank

„Palju häid nippe ning igapäevaeluks vajalikku informatsiooni. Väga lahe ning asjalik koolitus. Soovitan kindlasti ka tuttavatele/sõpradele.“
Kristo Kokk, eluaseme finantseerimise tootejuht, Nordea Pank

Koolitus andis mullegi ühe mõtte: võib-olla võiksime korraldada kahepäevase Outlooki, pabermärkmiku või Google Calendari töötoa, milles osalejad saaksid juba koolitusel kõik vajalikud asjad kirja ning töödeldud. Kas keegi on huvitatud sellisel koolitusel osalemisest? Kui jah, palun anna mulle teada aadressil kristjan-at-selgepilt.ee või postituse kommentaarides.

Järgmine aruka ajajuhtimise avalik koolitus 9. septembril

Eelmisel nädalal tegime 14inimeselise rühmaga tipp-topp ajajuhtimise koolituse. Panin üles ka mõne osaleja tagasiside.

Kui tahad samuti ajajuhtimise koolitusel osaleda, siis on õige hetk sisekoolituse tellimiseks just nüüd, sest sügisene kalender jookseb kibekähku koolitusi täis. Palun helista mulle 502 9037 või saada e-kiri, kui tahad seda teemat arutada ning uurida, milline kasu võiks ajajuhtimise koolituse korraldamisest tõusta.

Kui tahad asja uurima tulla ning end efektiivsemaks muuta, siis pane nimi kirja järgmisele aruka ajajuhtimise avalikule koolitusele, mis toimub 9. septembril kell 10-17 Tammsaare koolituskeskuses (Tammsaare tee 47)

Hind: 1790 krooni + km
Soodushind personali- ja koolitusjuhtidele ning ajajuhtimise koolitust sisekoolitusena kaaluvatele ettevõtete juhtidele: 990 krooni + km

Koolituse hind sisaldab: koolitust, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunat.

Kui soovitad koolitusel osaleda mõnel kolleegil, sõbral või tuttaval, siis maksame Sulle 20% koolituse maksumusest müügitasu, kui ta viitab Sulle koolituse tagasisidelehel. Juhul, kui maksame müügitasu palgana, on müügitasu sotsiaal- ja tulumaksu võrra väiksem.

Koolitusel kehtib 100% raha tagasi garantii: kui Sa ei jää koolitusega rahule ega saa sellest kasu, maksame raha tagasi.

Registreeru koolitusele

Väga vahva töötuba eile

Eile tegime väga vahva töötoa erinevate MTÜde ülitoredatele inimestele. Tänu Elina Kivinukki usinale “säutsumisele” saad lugeda, mis eile töötoas toimus.

Mida inimesed töötoast leidsid endale?

 • Vastused küsimustele 120%-liselt
 • Palju põnevaid nippe ja mudeleid
 • Head näited
 • Meilide ja arvuti folderite nimetamine ühtmoodi ja eesmärkidest lähtuvalt
 • Küsimused prioriteetide seadmiseks
 • Taustateadmised ajaplaneerimise teoreetikutest
 • Kasulikud nipid-trikid oma aja planeerimiseks
 • Kogemuste jagamine
 • Uued ideed + abistavad vahendid
 • Toredad inimesed
 • Veebipõhine planeerimine
 • Võimalus kogemusi vahetada
 • Teadlik lähenemine aega
 • Uued teadmised, lingid jne

Kui tahad sarnast töötuba oma meeskonnale korraldada, siis uuri, millal ja kuidas seda saaks minu abil korraldada. Selleks kirjuta mulle kristjan-at-selgepilt.ee või helista 502 9037.

Muide, 9. juuni aruka ajajuhtimise avalikule koolitusele on veel mõned vabad kohad jäänud – seega kiirusta registreerumisega, kui soovid osaleda. Registreerumiseks kirjuta kristjan-at-selgepilt.ee või helista 502 9037. Kui tahad teada, mis koolitusel toimub, kiika siia.