Hea tava

Kui tihti juhtub, et Sinu ettevõtte/organisatsiooni inimesed ei saa asjadest sama moodi aru, sest puudub hea tava kokkulepe? See võib puudutada erinevaid valdkondi:

 • sise- ja/või väliskommunikatsioon
 • nõupidamiste läbiviimine
 • meeskondlik ajajuhtimine
 • projektijuhtimine

Lahendus

 • Kaardistame juhtidega muudatuse vajalikkuse ja soovitud muudatuse olemuse
 • Viime läbi ajurünnaku, et luua koos ideid, milliseid mängureegleid järgides üheskoos paremini edasi minna
 • Sõnastame koos vastava valdkonna hea tava, mis on aluseks edaspidisele koostööle

Mis on Sinu järgmine tegevus?

Parem meeskond

Kui tihti avastad, et Su meeskonna liikmed

 • ei saa hästi aru, mis on kellegi roll ja vastutus meeskonnas?
 • ei usalda teineteist nii palju, kui oleks vaja?
 • kipuvad rahuliku konstruktiivse tagasiside andmise asemel teineteisele nähvama?
 • ei tunnusta teineteist piisavalt?

Selle tulemusena võib juhtuda, et

 • inimestevahelised pinged kasvavad ja konflikte on üha enam
 • inimeste tööpanus väheneb, sest omavaheliste suhete klaarimine nõuab üha enam energiat
 • inimeste motivatsioon kahaneb hirmuäratava kiirusega

Iga meeskonnakoolituse koostame vastavalt konkreetse ettevõtte vajadustele. Tavaliselt tegeleme järgmiste teemadega:

 • inimeste töörollide selgitamine
 • ettevõtte väärtuste loomine ja kommunikatsioon
 • inimestevahelise usalduse suurendamine
 • meeskonnatöö tõhusamaks muutmine

Telli sisekoolitus

 • Enne koolitust arutame juhtiga, milliseid muudatusi organisatsioonis ta ootab
 • Intervjueerime 2-3 meeskonna liiget, et mõista inimeste probleeme
 • Hangime tagasi- ja edasisidet veebiküsitlusega kõigilt koolitusel osalejatelt, et olla kindlad: koolitus annab soovitud tulemuse
 • Ühepäevase mängulise koolituse käigus otsime lahendusi, kuidas suurendada inimestevahelist usaldust, aidata mõista neil oma rolli organisatsioonis ning parandada tagasisidet.

Mis on Sinu järgmine tegevus?

Tõhus e-suhtlus

Kas tunned, et Sinu ettevõte/organisatsioon saaks klientidega pidada e-kirjavahetust märksa tõhusamalt? Kui tihti märkad, et

 • klienditeenindajad ei vasta e-kirja teel saabunud klientide soovidele nii, et kliendil oleks võimalikult lihtne ja meeldiv pakkumist aktsepteerida;
 • klienditeenindajad vastavad e-kirjadele enda parema äratundmise kohaselt ja eksivad vahel netiketi vastu;
 • klienditeenindajad ei vormista vastuseid sisuliselt või keeleliselt korrektselt;
 • klient ei suuda e-kirjast olulist infot kümne sekundiga leida;
 • kliendile saadetavad e-kirjad on liiga lakoonilised või liiga pikad ja lohisevad;
 • klienditeenindajad ei jälgi hoolikalt, kuidas areneb kliendisuhe pärast e-kirja saatmist;
 • klienditeenindajad ei oska kasutada e-suhtlust täiendavate toodete või teenuste müügiks?

Aga sooviksid jõuda nii kaugele, et

 • kõik Su ettevõtte/organisatsiooni töötajad suhtlevad e-kirja teel nii vormi kui sisu poolest korrektselt;
 • inimesed jälgivad, mis saab saadetud kirjadest edasi ning vajadusel hangivad kliendilt tagasisidet;
 • töötajad suudavad e-kirjades pakkuda kliendile täiendavat müüki.

Telli sisekoolitus

Tõhusa e-suhtluse sisekoolitusi viime läbi kahes formaadis

7-tunnine koolitus

 • Kaardistame hetkeolukorra
 • Arutame juhtidega, millised peaks olema klientidele saadetavate e-kirjade sisu ja vorm ning mida ja kuidas saame e-suhtluses kliendirühmade kaupa täiendavalt müüa; samuti paneme paika, milliste koolitusrühmade kaupa saame kõige tõhusamalt muudatused ellu viia
 • Koolituspäeval arutame osalejatega
  • milline on netiketile vastav e-kirja sisu ja vorm
  • kuidas suurendada saadetud e-kirjale vastuse saamise tõenäosust ja kuidas aktiveerida klienti
  • kuidas vältida kontorisisest spämmi
  • kuidas müüa kliendile täiendavaid teenuseid ja tooteid “muuseas”-vormis
  • lepime kokku, kui kiiresti reageerime majasisestele ning kui kiiresti majavälistele e-kirjadele
 • Kuu pärast koolitust analüüsime, mida on e-kirjades veel vaja muuta ning vajadusel korraldame täiendava sessiooni muudatuste kommunikeerimiseks

1,5-tunnine netiketi koolitus

 • Analüüsime praeguste e-kirjade sisu ja vormi.
 • Arutame juhtidega, mida peaksime muutma.
 • Selgitame interaktiivse koolituse käigus, kuidas kirjutada korrektse sisu ja vormiga e-kirju, ning harjutame seda.

Mis on Sinu järgmine tegevus?

Projektijuhtimine

Kui tihti juhtub, et

 • olulised projektid on juhitud nii, et esimeste takistuste tekkides hääbuvad projektijuhi entusiasm ja oskused ning edasised sammud jäävad tegemata?
 • projektid lõpevad kavandatust oluliselt hiljem või läheb planeeritud eelarve lõhki?
 • projekti juhtimisega kaasnev vajadus end kehtestada tuleb projektijuhile ootamatusena ning tagasilöögid suhtlemises projektimeeskonna teiste liikmetega ei lase heal ideel teostuda?

Kaasava projektijuhtimise meistriklassis õpid,

 • kuidas algatada projekte elujõulisena,
 • kuidas planeerida projekti tegevuste aega realistlikult,
 • kuidas kaasata tulemuslikult inimesi projekti ja hoida meeskond toimimas kogu projekti jooksul,
 • kuidas tuvastada projekti riske ja neid hinnata ning juhtida,
 • kuidas juhtida projekt eduka lõpuni ning
 • kuidas kasutada projektijuhtimiseks lihtsaid ühiseid töövahendeid.

Soovi korral saad meistriklassist vastused järgmistele küsimustele:

 • Milline on projekti elutsükkel?
 • Kuidas algatada edukat projekti: arutame läbi sellised asjad nagu vajaduse selgitamine, eesmärgi sõnastamine, esialgse lahendustee visandamine, osapoolte huvide kaardistamine ja huvide konflikti vältimine, mängureeglite sõnastamine, olulisemate riskide tuvastamine ja juhtimine.
 • Kuidas planeerida edukat projekti: projekti jagamine alamprojektideks, kvaliteedimõõdikute määramine, meeskonna, ajakava ja eelarve planeerimine erinevate asjakohaste meetoditega ning inimeste kaasamine projekti planeerimisse ja elluviimisesse, lisaks projektijuhi enda tegevuste juhtimise põhivõtted.
 • Kuidas projekti tulemuslikult ellu viia: projektijuhi roll ja vastutus, ajakava ja eelarve kontroll, projekti sisekommunikatsiooni läbiviimine, tagasiside ja edasiside küsimine ja andmine, ootamatuste ja hälvetega toimetulek, läbirääkimiste põhitõed, projektijuhi tööstressiga toimetuleku võtted.
 • Kuidas võtta projekt kokku ja õppida edaspidiseks: projekti lõpetamise rutiin, projektist tulenevate tegevuste ja jätkuprojektide kaardistamine, õppimine edaspidisteks projektideks.

Koolitusel saad teada, kuidas alustada ja juhtida ettevõtte/organisatsiooni jaoks olulisi projekte täie teadmise ja enesekindlusega, et suudad neid tähtajaks ja eelarve piires  viia tulemuslikult lõpuni hoolimata ootamatustest. Iga osaleja tuleb soovi korral koolitusele mõne hiljuti alanud või lähiajal algava projekti või suurema tegevuse ideega, et see ühiselt koolituse käigus kavandada ja planeerida. Kui oma projekti pole, ei juhtu ka midagi, sest koolituse käigus kasutame näitena mõnda projekti, mis läheb korda võimalikult mitmele osalejale (seega ka Sulle).

Järgmised avalikud koolitused

 • 1.-2. detsembril 2021 kell 10-17 stuudios Tasapisitasakaal (Graniidi 1, Tallinnas)

Koolitusel osalemine maksab 330 € + km inimese kohta.
Registreeru koolitusele nüüd!

Koolitusel osalemisest loobumise tingimused

TELLI SISEKOOLITUS

Sisekoolitusi viime läbi kahes erinevas formaadis:

Kahepäevane koolitus

 • Enne koolitust kaardistame põhjalikult Su ettevõtte/organisatsiooni projektijuhtimise probleemid ning töötame koos välja lahendusvõimalused.
 • Intervjueerime 2-3 osalejat, et selgitada välja inimeste projektijuhtimisprobleemid.
 • Täpsustame kõigi osalejate projektijuhtimisharjumusi ja -probleemi enne koolitust veebiküsitlusega, et luua täpselt selline koolitus, millest tõuseb maksimaalne kasu.
 • Koolitusel käime osalejate juhitavate projektide defineerimise, planeerimise, elluviimise ning lõpetamise etapid  läbi samm-sammult.
 • Vajadusel:
  • sõnastame ühistöös projektijuhtimise hea tava, mis on aluseks tulevikus projektide läbiviimisel
  • töötame välja tõhusate nõupidamiste hea tava, et me ei raiskaks tulevikus nõupidamistel nii palju aega
  • õpime andma efektiivselt positiivset ja negatiivset tagasisidet ning harjutame seda
  • õpime paremini läbi rääkima ning harjutame seda
 • Kui pead seda vajalikuks, saame lisada koolitusele ka nõustamise, et koolituse mõju suurendada. Alternatiivina saame korraldada edaspidi iga kuu pärast koolitust 1-2tunnised kordussessioonid, millel jagame kogemusi viimase kuu jooksul lahendatud probleemide kohta ning mõtleme koos, mida ette võtta järgmise kuu jooksul ilmneda võivate riskidega.

Ühepäevane koolitus

 • Enne koolitust kaardistame põhjalikult Su ettevõtte/organisatsiooni projektijuhtimise probleemid ning töötame koos välja lahendusvõimalused.
 • Täpsustame kõigi osalejate projektijuhtimisharjumusi ja -probleemi enne koolitust veebiküsitlusega, et luua täpselt selline koolitus, millest tõuseb maksimaalne kasu.
 • Koolitusel käime osalejate juhitavate projektide defineerimise, planeerimise, elluviimise ning lõpetamise etapid  läbi samm-sammult.
 • Kui pead seda vajalikuks, saame lisada koolitusele ka nõustamise, et koolituse mõju suurendada. Alternatiivina saame korraldada 2-4 nädalat pärast koolitust 1-2tunnise kordussessiooni, millel kordame õpitu üle ning jagame häid mõtteid, kuidas tulevikus end ajas veel paremini juhtida.

MIS ON SINU JÄRGMINE TEGEVUS?

Ajajuhtimine

Kas Sul juhtub nii, et tead, mida on vaja teha, tahad seda teha ja oskad ka, aga sellest hoolimata jääd plaanide elluviimisel ajahätta?

Kuidas see mõjutab Sinu elu:

 • Katkestused ja ootamatud asjad löövad päevaplaani segi?
 • Ajast tuleb puudu?
 • Infotulv on ajuti üle mõistuse suur?
 • Koormad end ülesannetega üle?
 • Kipud asju edasi lükkama?

Need on veel väikesed mured. Olen avastanud, et ajajuhtimise probleemid tekivad, sest

 • me ei pane olulisi asju plaanidesse ega kalendrisse,
 • me ei suuda tehtud plaane kaitsta teiste ega enda segamiste ja katkestamiste eest
 • me ei keskendu ega pühendu planeeritud tegevustele piisavalt.

Kristjan Otsmann aitab Sul neile probleemidele lahendusi leida ja uusi ajajuhtimisnippe omandada ühepäevase praktilise, huvitava ja kasuliku Aruka ajajuhtimise koolituse käigus.

Koolituselt saad tõuke, et võtta end kätte ning teha edaspidi olulisi asju sihikindlamalt ja tulemuslikumalt. Koolitusel arutame selliseid asju:

 • kuidas omada ülevaadet kõigest, mis teoksil, ja vältida asjade unarusse jätmist,
 • kuidas püstitada reaalseid ja konkreetseid sihte ja eesmärke ning neid saavutada,
 • kuidas olulised asjad kiiresti ja tulemuslikult ellu viia,
 • kuidas teha õigeid asju õigel ajal õiges kohas ja seega aega võita,
 • kuidas võtta kontroll oma kalendri üle enda kätte,
 • kuidas tulla toime päeva hakkivate ootamatuste ja ajaröövlitega,
 • kuidas toime tulla argieluga kodukontoris,
 • kuidas vähendada tegemata asjadest tingitud stressi miinimumini ning
 • kuidas kasutada arukaks ajajuhtimiseks harjumuspäraseid töövahendeid tõhusalt.

Tavaliselt suudavad koolituse läbinud inimesed teha edaspidi kolme asja, mis muudab nende elu efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks: nad panevad olulised asjad kalendrisse kirja ning tegutsevad vastavalt tehtud plaanidele ja peavad endale antud lubadustest kinni, tulles samal ajal toime igapäevaste katkestustega. Lõpptulemusena saavutavad nad oma eesmärke kiiremini, paremini ja väiksema stressiga.

JÄRGMISED AVALIKUD KOOLITUSED:

 • 9. detsembril 2021 kell 10-17 Tallinnas Tasapisitasakaalu stuudios.

Koolitusel osalemine maksab 160 € + km inimese kohta.

Registreeru koolitusele nüüd!

Koolituse hind sisaldab: suurepärast koolitust ja käepäraseid koolitusmaterjale ning kontaktkoolitustel ka lõunapausi ja kohvipause .

Koolitusel osalemisest loobumise tingimused

TELLI SISEKOOLITUS

Sisekoolitusi viime läbi kolmes erinevas formaadis:

Ühepäevane koolitus

 • Enne koolitust kaardistame põhjalikult Su ettevõtte/organisatsiooni ajajuhtimise probleemid ning töötame koos välja lahendusvõimalused.
 • Intervjueerime 2-3 osalejat, et selgitada välja inimeste ajajuhtimisprobleemid.
 • Täpsustame kõigi osalejate ajajuhtimisharjumusi ja -probleemi enne koolitust veebiküsitlusega, et luua täpselt selline koolitus, millest tõuseb maksimaalne kasu.
 • Koolitusel käime osalejate probleemide lahenduskäigu läbi samm-sammult nii, et inimesed teevad koolitusel tööd oma konkreetsete probleemide ja tegevustega.
 • Kui see on vajalik, võime korraldada koolituse, kuhu inimesed võtavad kaasa oma sülearvutid MS Outlook 2016, 2013 või 2010ga ning häälestavad koolitusel oma sülearvuti ideaalseks ajajuhtimise abimeheks. Iseenesest mõista paneme toimima ka sünkroniseerimise Outlooki ja mobiiltelefoni vahel, et saaksid oma kalendrit ja tegevusnimestikke mobiilist vaadata ja täiendada.
 • Kui enamus inimesi kasutab pabermärkmikku, siis sätime koolitusel iga osaleja pabermärkmiku parimasse võimalikku korda, et seda saaks mugavalt kasutada.
 • Vajadusel:
  • sõnastame ühistöös ajajuhtimise hea tava, mis on aluseks tulevikus organisatsioonisiseses suhtluses
  • töötame välja tõhusate nõupidamiste hea tava, et me ei raiskaks tulevikus nõupidamistel nii palju aega
  • korraldame ajurünnaku, et tõhusalt toime tulla ootamatuste ja katkestustega, mis hakivad me päeva
  • uurime koos, kuidas seljatada edasilükkamise probleem ning ennast motiveerida oluliste asjadega tegelema
 • Kui pead seda vajalikuks, saame lisada koolitusele ka nõustamise, et koolituse mõju suurendada. Alternatiivina saame korraldada 2-4 nädalat pärast koolitust 1-2tunnise kordussessiooni, millel kordame õpitu üle ning jagame häid mõtteid, kuidas tulevikus end ajas veel paremini juhtida.

Poolepäevane koolitus

 • Enne koolitust kaardistame põhjalikult Su ettevõtte/organisatsiooni ajajuhtimise probleemid ning töötame koos välja lahendusvõimalused.
 • Täpsustame kõigi osalejate ajajuhtimisharjumusi ja -probleemi enne koolitust veebiküsitlusega, et luua täpselt selline koolitus, millest tõuseb maksimaalne kasu.
 • Koolituse jooksul käime mänguliselt läbi ajajuhtimise põhitõed ning hoolitseme selle eest, et iga osaleja sõnastaks oma eesmärgid ning mõistaks, mida ta konkreetselt peab tegema, et valitud eesmärke saavutada. Samuti õpivad osalejad ootamatustega toime tulema ning leidma tasakaalu prioriteetsete tegevuste ja igapäeva vajalike pisiasjade vahel.
 • Kui pead seda vajalikuks, saame lisada koolitusele ka nõustamise, et koolituse mõju suurendada. Alternatiivina saame korraldada 2-4 nädalat pärast koolitust 1-2tunnise kordussessiooni, millel kordame õpitu üle ning jagame häid mõtteid, kuidas tulevikus end ajas veel paremini juhtida.

1,5tunnine koolitus

 • Enne koolitust kaardistame Su ettevõtte/organisatsiooni ajajuhtimise probleemid ning töötame koos välja lahendusvõimalused.
 • Koolitusel jõuame tegeleda 1-2 probleemile lahenduste leidmisega. Tavaliselt on nendeks prioriteetsuse välja selgitamise põhimõtted, tegevuste korrastamine ja/või ootamatuste ja ajaröövlitega toimetulek.
 • 1,5tunnine koolitus on suurepärane sissejuhatus selleks, et pärast seda coachida Sinu ettevõtte/organisatsiooni võtmeisikuid ning aidata neil oma asjadega õigeks ajaks võimalikult efektiivselt toime tulla.

MIS ON SINU JÄRGMINE TEGEVUS?

Millest tahaksid minu Saldo kolumnides lugeda?

Hakkan alates detsembrinumbrist avaldama igas Saldos enese- ja ajajuhtimisteemalist kolumni. Esimeses kolumnis kirjutan sellest, kuidas uueks aastaks eesmärke püstitada. Tuleb üsna sarnane jutt nagu see siin, kuid veidi põhjalikum.

Küsitlus: millal on parim koolitusaeg?

Olen tänulik, kui leiate pool minutit aega lehe vasakus veerus olevale küsitlusele vastamiseks. Minu jaoks on siiani lahtine küsimus, millal on parim aeg koolituseks: kas kuu alguses, keskel või lõpus ning kas nädala alguses, keskel või lõpus. Küsitluse tulemused aitavad mul koolitusi paremini planeerida.

Uus aadress

Selge Pildi aruka ajajuhtimise blogi uus aadress on blog.selgepilt.ee ja RSSi uus aadress http://feeds.feedburner.com/SelgePilt.

Ajajuhtimise ajaveeb käivitub neljapäeval

Ajaveebi on esimesi sissekandeid oodata juba selle nädala teises pooles. Hakatuseks tutvustan ühte suurepärast raamatut, millest olen siiani vaimustunud.